Mayakalenderen spår nedtur PDF Skriv ut E-post

Flere kilder tyder på at den sjette natten av Galaktiske Underverden, som begynner 8. november 2009, kan komme til å generere et dypt tilbakeslag i verdensøkonomien, skriver Carl Johan Callemann, en svensk kjenner av maya-kalenderen. Les mer:

"I mayaenes tradisjon spiller tallet ni en fremtredende rolle. Den eneste eksisterende inskripsjon fra gamle tider som drøfter meningen med Mayakalenderens sluttdato, nevner f. eks. ni guddommer som vil stige ned ved denne avgjørende hendelse. Dette vil i vår moderne uttrykksmåte bety at ni energier, eller ni kosmiske krefter da vil manifestere seg fullt ut, fordi mayaene så på tidsperioder som guddommer.

Så langt vi vet, er disse guddommer eller kosmiske krefter evolusjonens bølgebevegelser som bygger på hverandre, vi rir nå på den åttende energibølgen og gjør oss klare til å ri den niende. I manifestasjonen av disse evolusjonens bølger, kan vi nå, når vi nærmer oss det niende nivå, legge merke til en forbløffende synkronisitet. Det er at datoen 9. 9. 9. (9. september 2009 i den gregorianske kalenderen) skjer samtidig med begynnelsen av den Hellige Kalenderens nye 260 dagers syklus. I den Hellige Kalenderen, som har vært i bruk i 3000 år, heter den moderne datoen 9. 9. 9. Hun Imix (1 Alligator i norsk oversettelse), og energien i Hun Imix er den første av alle de energetiske kombinasjonene.

Hvis vi legger til grunn at denne synkronisitet forteller oss hva vi kan trekke som den mest naturlige slutning, er denne bestemte dato av en slik betydning at vi kalles til å fokusere på tallet ni, og særlig det niende nivået i Mayakalenderens system, som vi snart vil oppleve skal manifesteres i vår virkelighet.

Jeg tror at bak disse kosmiske krefter, som aktiveres til bestemte tider og som er beskrevet i Mayakalenderen, er det en intelligent plan for menneskehetens historie som kommer fra en høyere kilde og har en velvillig intensjon. Å realisere intensjonen er også å forstå viktigheten av den veiledning vi kan få når det gjelder å følge denne planen, en veiledning vi kan få fra Mayakalenderen. Disse ni kosmiske krefter influerer og styrer faktisk vår kollektive bevissthet, følgelig har vi all grunn til å følge med på hva som foregår i den kosmiske tidsplan.

Synkronisiteter kan ofte tolkes på ulike måter, men hvis de er dyptgripende, fortjener de alltid vår oppmerksomhet. 9. 9. 9, de tre nitallene på rekke, kan for eksempel sees på som symbolsk for tre hellige kalender runder på 260 dager som nå i tre trinn vil lede oss til fullføringen av det niende nivået av evolusjon, som er det høyeste nivået. Det beste av vår kunnskap tilsier at denne høyeste tilstand av universell energi vil nås på energi 13.13.13.13.13.13.13.13.13 13 Ahau (13 og Ahau er symboler for ferdigstillelse i Mayakalenderen) på den gregorianske datoen 28. oktober 2011.

Med denne høyeste tilstand menes på ingen måte verdens ende, men bare at alle de ni bølgebevegelsene er fullført. Kanskje vi kan bruke metaforen at vi nå er i ferd med å klatre opp de siste krevende trinnene på en stige til vi kan klatre opp på taket hvor vi vil finne en ny stabilitet under føttene og et sted å hvile.

Uansett hva denne avsluttende klatringen vil innebære, har vi grunn til å vente en enestående periode av forandring innen kort tid. Dette skyldes delvis at vi trer inn i den avsluttende fasen av det åttende bevissthetsnivå og delvis p.g.a. en bølgebevegelse med en meget høy frekvens, det niende nivå, som radikalt vil transformere den kollektive bevissthet på en slik måte at vi kommer til å se verden i et fullstendig nytt lys.

Av denne grunn er det i de tre kommende Hellige Kalender runder etter 9. 9. 9. nødvendig at vi bygger nettverk og fokuserer våre intensjoner slik at de løper sammen med en ny verdens fødsel.

Dette er desto mer viktig ettersom det er flere kilder som tyder på at den sjette natten av Galaktiske Underverden, som begynner 8. november 2009, kan komme til å generere et dypt tilbakeslag i verdensøkonomien.

Den første av disse 260-dagers Hellige Kalender runder, den som faktisk begynner på 9.9.9 og fortsetter fram til 26. mai 2010, kan ses som en periode som bygger opp mot det niende nivået og som er egnet for bønn, meditasjon og mental fokusering. Vi oppfordrer til å danne fellesskap, danne nettverk og til åndelig synkronisering i denne perioden, også av praktisk art. Den andre 260 kalenderen runde, som starter 27.05.10 vil skape en forberedelse til adkomsten til det niende nivå, og begynnelsen til dette vil være preget av den kosmiske konvergens, 17-18 juli, et betydelig fokuspunkt for åndelige prosjekter av praktisk art som vil forberede seg til fødselen av en ny verden. Den tredje Hellige Kalender runde á 260 dager skal begynne 11. februar 2011 og inkluderer selve aktiveringen av det niende nivået, Universelle Underverden 8. mars 2011.

Dette kan være den mest dramatiske av de tre trinnene som fører opp til etablering av universets høyeste energetiske tilstand den 28. oktober 2011. Jeg tror at gjennom disse tre trinnene, tre Hellige Kalender runder, som starter 9. 9. 9: 1/ Bygger opp, 2/ Er et forberedende nivå, 3/ Aktuelle niende nivå av den kosmiske evolusjonen, universet er nå i ferd med å levere hva det hele tiden har strebet mot, etableringen av et nytt nivå av bevissthet, en enhetsbevissthet. Jeg tror også at det niende nivået er designet spesielt for å generere en slik bevissthet, noe som vil forandre hele samfunnet. For den menneskelige rase vil det bety meget store utfordringer og muligheter. Fra dette perspektiv kan vi dermed se på datoen 9. 9. 9. ikke bare som en numerologisk kuriositet, men også som en mulighet for oss å fokusere på, og omfavne, menneskehetens deltakelse i en transformasjonsprosess av en svært stor skala, brakt oss av det niende kosmiske nivå.

Fra hva vi kan forstå av Mayakalenderen, vil enhetsbevisstheten sette en stopper for alle former av dominans av ett menneske over et annet, og særlig den type dominans som genereres av den venstre hjernehalvdel. Hva dette sannsynligvis vil bety, er at redskaper til dominans, slik som det nåværende økonomiske systemet, våpen, nasjonale grenser og mange andre strukturer som opprettholder denne prosessen, kommer til å falle sammen som en effekt av denne enhetens bevissthet, og dermed konkludere med en ny verdens fødsel der en guddommelig harmoni preger menneskelige relasjoner.

Dominansen vil også påvirke forholdet mellom kjønnene på en global skala og resultatet vil bli en grunnleggende forandring. Unødvendig å si, det kommer ikke til å være noen vei tilbake til ”business as usual”. I stedet trenger vi å nærme oss fødselen av den nye verden bevisst og med en intensjon om å skape den i positiv forstand og ikke bare reagere på ulike problemer som ligger foran oss.

Jeg tror at en slik kollektiv intensjon om å skape den nye verden vil være den beste måten å lette konsekvensene av disse vanskelighetene.

Selv om det som starter 9. 9. 9. kun er den oppbyggende fase mot det niende nivå, er denne dato allikevel et meget viktig fokuspunkt. Forberedelsene til fremveksten av dette nivået er det essensielle. Derav følger at de mer praktiske prosjekter som vil begynne å manifestere seg i den kosmiske Konvergens, 17 – 18. juli 2010 som navnet innebærer, vil måtte baseres på forståelsen at strukturen for den menneskelige eksistens og bevissthet vil drastisk utvides.

Utvidelsen av den menneskelige bevissthet er det som vil føre til den sosio- økonomiske transformasjon i en tid da vanskelighetene i det gamle systemet kan forventes å føles smertefulle - også i land som for tiden kanskje anses som rike. Når niende nivået er endelig aktivert, kommer våre identiteter til å være definert i en mye mer utvidet åndelig ramme".

 

PS. Ved å google forfatteren Carl Johan Callemann finner du masse stoff om ham og Mayakalenderen.

Kommentarer (9)Add Comment

Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt

security code
Skriv inn bokstavene ovenfor i tekstfeltet nedenfor


busy
 


Kopirett © Tre Bjørner Forlag 2022. Redaktør: Ailo Gaup.

Host: Kvisvik Nettutvikling