One touch healer PDF Skriv ut E-post

I sjamanretorikken er det noe som kalles "one touch healer". Det er riktig at en sjaman kan fjerne en smertetilstand, men det er også tilfellet at om en smertetilstand er fjernet, skapes rom i psyken og kroppen så en annen kan dukke opp.

En virksom definisjonene på sjamanisme er skifte av bevissthet.

Det betyr enten å gå opp til et høyere nivå, få mer oversikt, eller gå dypere ned, ned til nedre verden, for ved det å kunne granske smertens vesen og se inn i detaljene og årsakene.

Å kunne foreta dette skiftet er altså sjamanismenst varemerke. Alltid er det å skifte av bevissthet inkludert i vårt healingarbeid.

Som kjent arbeider vi med å forandre folk innenfra gjennom sjelehenting, ekstraksjonsmetoder og ved å  rense og forandre tung energi. Men dette er teknikker. Det er mer som trenges for å drive en healingpraksis, noe som ikke kan tilegnes i løpet av  noen dager på en workshop..

Og med betegnelsen "one touch healing" skiller sjamanretorikken seg fra det som er det mest vanlige honnørordet i  hele den alternative bevegelsen, nemlig at man gjør holistisk healing. Det er ikke lett å forstå helt hva som menes med holistisk healing, men ordet har kraft i seg  til å virke som et tryllord på menneskers forventninger, og håp tro.

Holistisk healaing er altså healing med helhetlig siktemål. Det skal visst bety at alt blir helbredet. Men det er ikke nok å tenke som dette mens man har en klient: Jeg er en holistisk healer, jeg behandler hele mennesket og det jeg gjør virker inn på hele mennesket. Jeg kan helbrede alt.

Det nytter heller ikke å tenke at man kan helbrede kun ved en berøring.

Det er altså noe mer som skal til, både for holistiske helbredere og sjamaner. For jeg har ennå til gode å se en helbreder eller sjaman som kan helbrede all smerten eller forvirringen en annen bærer på. Om noen så må det være nybegynnerne i faget som tenker slik.

 

Hva er så oppgaven man står ovenfor ssom holistisk healer eller som sjaman?

Det er så at de fleste ”problemene” ssosm folk søker healing for har sin rot i smerteerfaringer og talløse smerteøyeblikk fra fortida, samt virkningen av gamle utdaterte handlingsmønstre, verdimønstre og andre indre programmer. Alt dette befinner seg for det meste utenfor hverdagssinnets krontroll, de er forskjøvet ned i det underbevisste og virker derifra.

I de fleste av oss blir alt dette som en floke, der man ikke vet begynnelsen eller slutten, årsaken og virkningen. Derfor er materialet i denne underbevisste sfæren noe man ikke kjenner til eller kan ta grepet på.

Når man går inn i sjamanbevisstheten kan man se at tallrike smerte-entiteter flyter omkring som bobler i det underbevisste havet. Det er altså slike smertebobler som en sjaman kan plukke ut av havet, men ingen kan løfte ut  alle boblene i en annen. Dessuten skaper gamle programmer og feil levemåte stadig ny smerte og skuffelse, alt dette som gir grunnlaget for det dualistiske sinnet. vekslinger mellom håp og håpløshet, tap og vinning, sorg og gleder, ”fame and shame”.

Usikkerhet og endeløse forviklinger følger i kjølevannet av disse erfaringene, der ingenting ser ut til å vare og gi fast grunn kan finnes.

For å kunne helbrede dette trenges erfaringer eller ferdigheter som går ut over det som vanligvis er formulert i sjamanretorikken.

Der sies det at "som man healer skal man heales"sjele. Jeg vil snu på dette, vi si: Som man er healet kan man heale.

Du må altså ha jobbet med deg selv, både i med hensyn til healing og forståelse hva dette innebærer. Dette kan ta tid. DEt tar tid å krysse terskelen og å komme inn i healingsonen. Healingsonen er større enn ditt hverdagssinn. Det inkluderer erfaring med mytologi, med overlappende aurafelt og ikke minst symbolforståelse. Og ingen healing uten kjærlighet.

 

 

Den beste helbreder er den som har fotfeste utenfor dualismens landskap av kvikksand og sandslott. Man må ha erfart det transcendente, den store stillheten i sjeledypet og kunne bære med seg den tilstanden i dagliglivet, den sjelegtilstanden der ikke noe mangler.

Alle har vi hørt historier om "one touch healing", fra Bibelen og fra andre steder. Men å bli en hjelper med slike evner og ferdigheter er ikke noe man lærer på et weekendkurs.

 

mvh ailo gaup

 

 

 

 

Kommentarer (20)Add Comment

Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt

security code
Skriv inn bokstavene ovenfor i tekstfeltet nedenfor


busy
 


Kopirett © Tre Bjørner Forlag 2022. Redaktør: Ailo Gaup.

Host: Kvisvik Nettutvikling