OM SAIVO SJAMANSKOLE PDF Skriv ut E-post

Det jeg underviser i er sjamanisme som en Verdensarv, med samiske tradisjoner som utgangspunkt. Sjamaens oppgave er å reise inn mellom verdenene for å finne kraft, skape healing og balanse og å nå ekstasen. Ekstasen gis til mennesker med rene hjerter. Visdommen tilhører Den Ene, den store Kraften med de mange navn.

Om man vil delta en en gruppe, melder man seg på til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Gruppene møtes to ganger årlig. Hvert møte har et hovedtema. Mellom samlingene har man en hjemmelekse. Neste gruppe starter opp 25 mai og avsluttes 29 mai. Gruppen holdes på Mesnabakken kurssenter ved Lillehammer. Et forløp inkluderer vanligvis 6 samlinger.

Sjamanteknikker fra mange stammer er i dag gjort tilgjengelig for allmenheten. Siden jeg arbeider med Verdensarven, har jeg hentet inspirasjon og kunnskaper fra mange hold. Min første erfaring med sjamanisme fikk jeg fra en samisk noaide. Seinere lærte jeg healingteknikkersom kom fra  mapuche-indianere fra Chile. Den første systematiske opplæring over tid fikk jeg gjennom "Core sjamanism" i California. Seinere har jeg studert med indianere fra  Nord- og Sør-Amerika og med hunasjamaner fra Hawaii. Jeg kjenner sjamaner fra alle kontinenter. Jeg arbeider med å spre kunnskaper om forskjellige tradisjoner.

Fra gammelt av går et sjamanbelte fra Sameland og gjennom hele Sibir. Innvandrerne fra Asia brakte sjamanismen med seg til Nord- og Sør-Amerika. Disse tradisjonene finnes fra tidenes morgen i Australia og på de store øykulturene i Stillhavet, samt selvfølgelig i Afrika, menneskehetens vugge. Sporene etter og tradisjonene fra disse eldste sjamanene finnes altså på alle kontinenter, og i mange former, som folkelig medisin, folkekunst, helleristninger, forestillinger om det hellige i naturen og som ekstaseanvisninger.

Sjamantrening

Det omfatter trening i metodene for å nå kraft, healing og ekstase. Slik får man egne sjamanerfaringer. Målet er at alle skal få møte egne kraftdyr,indre lærere  og kunne kjenne Energien. I løpet av utdanningen får man også lære en lang rekke healingteknikker.

Sjamanmetodene er naturnære og bevissthetsforandrende. Ofte bruker vi naturen som inspirasjon og speil for å gå inn i egne landskap. Det hellige i naturen kan gi grunnlag for spesielle naturmøter og erfaringer. Skogen er levende. Fjellene peker mot det høye. Om man åpner seg for dette kan hele ens indre bli med i dansen.

 

Selvutvikling 

I denne sammenhengen er det å bringe den spirituelle erfaringen inn i kroppen, så kraften kan foranres i følelsene. Det å finne en indre veiviser kan være et møte med høy energi. Det kan heve vibrasjonen i ens egen "boble".

For å romme dette kan det være at personen trenger justeringer og kan gjennombå transformasjoner og transmutasjoner.

Sjamaner har sin egen forståelse av selvutvikling og psykologi og har egne måter å jobber med slike "problemer". Det kan bestå i å "sende vekk" tung energi, smelte og omforme motstand og slik nå bakenom den kritiske faktor, forandre gamle koder og å fylle tomme sjelehull med sjel.

 

Symbolforståelse

Under rommereiser kan man komme inn i en dyp og fascinerende symbolverden. Et symbol er et psykisk faktum, som mest presist kan uttrykkes på den måten som symbolet fremstår på. Symbolene er også ofte omgitt av mange anelser, som åpner dører til nye innsiker.

Når man har tilgang på symbolbevissthetens kilde er neste oppgave å finne ut hvilke livskvaliteter symbolene kan løfte frem. Det er lett å forbli forelsket og fortryllet av symbolene i det ubevisste om man ikke kan løfte deres kvaliteter frem i en rasjonell forståelse.

 

Kreativitet

En side ved sjamanerfaringene er de indre reisene ogg landskapene. Den andre siden og utfordringen er å finne et uttrykk for å formidle erfaringene ut til andre.

Der kommer kreative øvelser inn i bildet.  Kreativiteten bor i den delen av kroppen og sjelen som hviler i det ubevisste.  De kreative øvelsene består i å uttrykke anelser gjennom intuitiv maling og skrivning og gjennom spontgan lyd, sang og bevegelse. Jeg legger stor vekt på dette. Det som gjelder på sjamanens vei er å få et personlig møte med både kraften og kreativiteten.

Det bor en kunstner i enhver og kunstneren vil uttrykke seg. Dette arbeidet kan gi glede, kraft og tydelighet for enselv og for andre.

 

Ekstasen

Ekstasen  er sjamanens reise inn mellom verdenen. Den kan være stille eller stormfull. Den gode stillhet er ekstasens forløper. Midt i den intense trommedansen er hjerteti total ro. I den stille ekstasen er havet rolig som et speil.

Ekstase er en tilstand av dyp konsentrasjon og høy abstraksjon. Det er den tilstanden da instinktene og superhjernen er i harmoni. Ekstasetilstanden er mer hel enn hverdagssinnet. Informasjonene strømmer på.Helheten har langt mer å gi enn detnfragmernterte hverdagsbevisstheten kan oppfatte.

 
Å gå inn i sjamanekstasen er å dø en liten dø for å bli gjenfødt til et nytt liv. Det som dør er det disfungerende. Det som fødes på nytt er din evne til å transcendere personlige og kulturelle grenser, for å kunne vokse til den du er.

 
Vi er på godt og vondt i hverdagen, men sjelden oss Selv.

 

Prosessen

Jeg har gjennomført et treårsprogram ved "Foundation for Shamanic Studies" i California. Vi lærte mye fra dag til dag i de samlingene vi hadde. Mye kom også til anvendelse i periodene mellom samlingene. Jeg vokste på vekslingene mellom de intense møtene og tiden mellom møtene, med ro til fordøyelse og utprøving. Forpliktelsen ovenfor meg selv og gruppen jeg ble en del av hjalp meg hele tiden videre, særlig gjennom  tider med motstand. Og de fasene møter man på sjamanveien.

Alle deltagerne i de gruppene gikk gjennom livsforandrende endringer, meg seg inkludert og sjelden har jeg kommet så nær andre mennesker. De kom meg på mange måter nærmere enn min familie.

 

Sjamansonen

Boken Sjamansonen er en grunnbok, som en pensom for studenene. Her kan alle lese om sjamanens vei og visdom og hvordan man går frem for å gjøre sjamanerfaringer. Boken inneholder også historisk materiale om samisk sjamanisme, samt bografiske glimt, og legger vekt på hva denne sjamantradisjonens i Europas nordvestlige hjørne kan bidra med ti sjamanenes verdensarv. Boken kan kjøpes i alle bokhandlere.

Nettstedet sjaman.com er en del av arbeidet med å formiddle sjamanisme som en verdensarv til samtiden. 

Velkommen til Saivo Sjamanskole.

 

Ailo Gaup

Hovseterveien 102b
0768 Oslo

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt

security code
Skriv inn bokstavene ovenfor i tekstfeltet nedenfor


busy
 


Kopirett © Tre Bjørner Forlag 2022. Redaktør: Ailo Gaup.

Host: Kvisvik Nettutvikling