Røtter og frukter Sjaman Gathering 2012 PDF Skriv ut E-post

Her setter vi fokus på norrøn seid-praksis, runekunnskap og den samiske noaiditradisjonen. Om vi i disse kunnskapstradisjonene kan finne våre røtter, er vi er røttenes frukter. Velkommen til denne samlingen på Viubraatan, Harestua i tiden 21-24 juni.

Hva er seid?  Lever norrøne sjamantradisjoner i dag? Hva kan samisk noaidkunst gi?

Hva med å ta inn disse bildene, for selv å kjenne på mulighetene:

I en seidsang å kunne finne åpningen til en uendelighetens hage. Hva kan du oppdage der? Eller i en rune å finne tilgang til naturens kunnskap og syklus. Hva trenger du å vite? I tromming og stillhet å oppdage at en skjult åpning som forbinder ditt sinn med universet, eller gir deg et mikroskop i ditt eget øye. Hvilken forståelsesvei finnes for deg i kosmos og i  materien?

Vi søker kraften fra den ”hjemlige” naturen, lyset i den ”hjemlige” solen og kunnskapen fra det som en gang var store kulturfag i samfunnets og menneskenes tjeneste.

Mer enn å formulere  det endelige ”svaret” ønsker vi å lage en arena der vi kan undre oss sammen, undersøke og erfare, og leve med i det som åpner seg og foregår.

Når mennesker kommer sammen i samme ånd, og på samme bølgelengde, kan nye horisonter åpne seg.  Alt er mye skjedd i så måte i sirkler og seremonier fram til nå, på det indre plan og det ytre.

Det er bedre å gå med, ri på bølgen og rydde vei for den store endringen, enn brått og uventet å bli revet med av den når den kommer, innenfra eller utenfra, nedenfra eller ovenfra…

Det som kan skje med deg på en sjamansamling som dette, det som kan røre ved deg er uansett avhengig av din åpenhet, din mottagelighet og dine kunnskaper.

Sjamanmetodene er som oversettelsesprogram mellom deg og det store ukjente, så du kan få kontakt og forstå.

For du vil vel ha din egen innsikt, ikke en annens formuleringer og fabuleringer?  Naturligvis vil du det. De andres forvandlinger og erkjennelser er til syvende og sist egentlig ikke nyttige og godt for annet enn teori.

Sjamanenes endringsmetoder og erkjennelsesvei noe må man erfare selv.

På denne samlingen kan du ta de første skritt på sjamanens vei, eller finne inspirasjon til å vandre videre, og det sammen med andre som med nysgjerrighet og klart sinn befinner seg underveis.

Tradisjoner rommer koder for sinnet. Her vil vi ta dem i bruk og se hvordan de fungerer. I tillegg er også sjamankunsten, som ordet indikerer, en kunst.

Kan denne samlingen åpne opp for de kunnskaper som finnes i dine forskjellige livsfaser , våre kulturepoker og andre store dimensjoner i et frigjørende skinnende midtsommer-øyeblikk?

. . . . . . .

Oppfordringer: 

La oss fornye kontrakten med livet.
La oss hjelpe lyset fra nord med å skinne.
La de nye trommeene finne sammen for sin egen hensikts skyld
Sjamanklovnen har sin plass i sirkelen
på samme måte som ”babbel” har sin plass i sjamansnakk og joik.
Det er rom for den åndelige berserkens energi.
Enhver kan finne egne svar i runerekken.
Tenk deg det, så vet du det du også.
Vi vil gjerne se at du lykkes.

Velkommen til Sjaman Gathering 2012.

Mvh. ailo gaup og andre

Kommentarer (11)Add Comment

Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt

security code
Skriv inn bokstavene ovenfor i tekstfeltet nedenfor


busy
 


Kopirett © Tre Bjørner Forlag 2022. Redaktør: Ailo Gaup.

Host: Kvisvik Nettutvikling