Oppgraderingen PDF Skriv ut E-post

Alle går gjennom en oppgradering i nervesystemet for tiden. Den store forskjellen består i at noen kjenner det, andre ikke.Oppgraderingen kommer som av seg selv og gjør nye erkjennelsessprang  mulige. Slik kan man se at katastrofer og kriser er en del av en nødvendig forandring.

Kråker sitter i furutoppene utenfor vinduet mitt. Andre kommer til og lander på lavere greiner.  Jeg er også på vei inn i heimen nå, etter mye reising. Høsten kommer. Tiden er inne for refleksjoner, for å høste. Alle går gjennom en oppgradering i nervesystemet for tiden. Den store forskjellen består i at noen vet det, de kjenner det, andre ikke.

Oppgraderingen kommer som av seg selv. Den gjør at mange nye erkjennelsessprangene er mulige og det fordi de er nødvendige. Slik blir informasjoner og innsikt er mye lettere tilgjengelig enn før.

Oppgraderingen gjør at man kan sette det man observerer og opplever inn i sin rette forståelse og sammenheng. For vi står midt i  veiskillet. Den store forandringen pågår nå. Den store plan er i virksomhet. Den arbeider i oss og omkring oss. Den som rir på innsikten kan se det som skjer en den nødvendige forandringen. Andre kan bare se katastrofen.

Hvor mange av oss går ikke gjennom ”kriser” nå om dagen. Og hvor tallrike er ikke katastrofemeldingene?  Mern de som tviler på at den store forandringen er i gang, oppdager ikke at den foregår.  De tor alle katastrofene og de urovekkende hendelsene skjer helt tilfeldig. De kjenner seg ikke som en del av forandringen. Det angår dem ikke egentlig innerst inne. De kjenner ikke i sitt indrte at gamle tankemønstre må slippe, at de må dø så nye muligheter kan fødes. Gjennom det kan ny innsikt aktiviseres. Slik kan mål for lykke og livets mål dukke opp.

Den gamle verden er for gamme og slitenl. Attrå og motvilje, sympati og hat har hersket for lenge. Det har herjet for lenge med menneskeheten og skapt fiender og kriger, og ikke minst den store krigen vi alle fører mot naturen. Men når nervesystemet oppgraderes,  er nye informasjoner  og krefter tilgjengelige. Først da kan man ta virkelig nye valg. Man må vite om det for å kunne ta det i bruk. Hvordn ville ikke en verden styrt av godevilje og befolket med våkne, opplyste og frie mennesker sett ut?

Hva slags krefter våkner: Ny ro, intuisjonskrefter, forbløffende innsikter, healingkrefter,  balanserende krefter, ny forståelse av tilværelsens mening, følelsen av at man er i det store spillet,  kjenne at man har ansvaret for utviklingen og muligheten til å påvirke utfallet.

Alt skjer i og rundt den som våkner til det som skjer: å våkne er å se hvordan verden blir leder av tankenes strøm, tanker som ikke kan se seg selv. Gjennom oppgraderingen kan man se det man stiger opp fra.

Hvordan bli bli fri fra tankene? De kan spises. Stillheten kan spise dem opp. Kraftdyr kan svelge og fordøye dem, så de mister sin  styrende kraft. Ikke bare tankene kan spises. Følelsene kan spises, også kroppen og materien kan spises.Så kan tomrommet oppstå. Ut av den tomheten kommer friheten.

Uten frykt og uten urealistiske håp er man fri, for frykten er fienden og håper er illusjonen. De to motsetningene gjør tankene urolige og skaper disharmoni og forstyrrelser.

Den som er herre over tankene er herre over tankestrømmen og hendelsene og tingene strømmen fører med seg. Da kan man holde oppmerksomheten der man vil og bygge motkraften så sterk som mulig. For den skarpe kraften i konsentrasjonen skjærer gjennom frykten og og stikker hull på illusjonenes bobler av håp. Frykt og håp er er på hver sin måte røvere og tyver, som stjeler frihetens gave.

Men hver må gjøre en innsats for å styrke oppmerksomheten og forståelsen. Kunsten er å hengi seg til øyeblikket og å observere hva det nå enn rommer.  Oppgraderingen knekker alle virus. Den høyere energien er som en bro over en urolig tankestrøm.

Solstrålen leker i krystallen i hjernens innerste. Hjertets dør er åpen. Innsikt og visdom er tilgjengelig. I stillheten synger trommene.

Ailo Gaup

 
Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt

security code
Skriv inn bokstavene ovenfor i tekstfeltet nedenfor


busy
 


Kopirett © Tre Bjørner Forlag 2022. Redaktør: Ailo Gaup.

Host: Kvisvik Nettutvikling